• English (English)

    ادامه خبر- نوزدهمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت

    حضور شرکت دانش بنیان کوشافن پارس با برند ایمپلنت دندانی اویتا در نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران و دوازدهمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس در هتل المپیک تهران

    در این رویداد که از تاریخ دوم الی ششم اسفند 1400 برگزار شد، محصول ایرانی ایمپلنت دندانی اویتا با استقبال بسیار خوبی از جانب دندانپزشکان و جراحان فک و صورت سراسر کشور مواجه گردید.
    همچنین در جریان برگزاری این رویداد، جراحی زنده توسط آقای دکتر محمدرضا بیات با کیت جراحی و ایمپلنت دندانی اویتا در حضور جراحان و دندانپزشکان در سالن سیحون برگزار شد.