• English (English)

ایمپلنت دندانی

طراحی دقیق ایمپلنت BLP اویتا باعث پایداری بسیار بالا پس از کاشت ایمپلنت می شود . همچنین سطح خاص Tipower و قابلیتosseointegration بالای این محصول منجر به نرخ بالای موفقیت درمان خواهد شد. فرآیند ساده جراحی و کیفیت بالای ابزار در کیت اویتا موجب سهولت استفاده و دقت بالا در کاشت می شود.