• English (English)

دندانپزشکی دیجیتال

با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی دیجیتال در حوزه دندانپزشکی امروزه استفاده از این تکنولوژی در دندانپزشکی اجتناب ناپذیر می باشد و کمک بسیاری به دقت در زمان جراحی ، موفقیت درمان و زیبایی درمان خواهد داشت ، این شرکت نیز سعی نموده است تا با تولید قطعات مصرفی مرتبط با دندانپزشکی دیجیتال و همچنین عرضه سایر تجهیزات مورد نیاز از قبیل دستگاه های CAD/CAM و اسکنرهای داخل دهانی راه حل کامل و قابل اعتمادی برای دندانپزشکان گرامی فراهم آورد.