• English (English)

    ادامه خبر- بازدید دکتر رکن

         

         

         

    بازدید جناب آقای دکتر رکن ریاست دانشکده دندانپزشکی تهران با تیم همراه از محل کارخانه کوشا فن پارس و واحد تولید ایمپلنت اویتا، در این بازدید مدعوین عزیز از نزدیک با پروسه تولید و کنترل کیفیت محصولات آشنا گردیدند.